Siguranța datelor

Una dintre principalele noastre preocupări, este asigurarea siguranţei şi integrităţii datelor. În acest sens, s-au implementat salvări automate pe hard disc, salvări pe serverul nostru, generarea automată de backup-uri, sau parole pentru securizarea accesului.

– salvare automată la fiecare 5 minute şi la închiderea aplicaţiei
– crearea de copii de siguranţă (backup-uri) la deschiderea asociaţiei şi în momentul trecerii la o lună nouă
– opţiunea pentru salvarea pe server vă permite atât să accesaţi datele de pe mai multe calculatoare, cât şi să păstraţi mai multe copii ale fiecărei asociaţii
– serverul nostru păstreză câte o copie a bazei de date (dacă este activată salvarea pe server) pentru fiecare zi în care aţi lucrat, aşa încât puteţi reveni oricând la o versiune anterioară
– arhivarea asociaţiilor (opţional, în format zip) printr-un singur click, direct pe CD; facilitatea nu necesită programe auxiliare (ex: Nero Burning ROM sau WinRar)
– parolă pentru restricţionarea pe un calculator, la accesul în programul BlocManagerNET
– posibilitate de setare a unei parole pentru trecerea la o lună nouă; în acest fel se evită „furtul asociaţiei” – aceasta nemaiputând fi utilizată în continuare
restaurarea automată a datelor (folosind copiile de siguranţă), în momentul în care, a fost semnalată o eroare la deschiderea asociaţiei (ex: fişierul a fost corupt de un virus)