Lista de plată

Principalul scop al programului BlocManagerNET este de a genera lista de plată pentru întreţinere. Formatul poate include oricâte coloane standard sau definite de utilizator. Distribuirea cheltuieilor se face pe coloane şi se împarte proporţional cu parametrul stabilit (ex: numărul de persoane, cota parte, egal etc)

– oferă multiple opţiuni pentru definirea coloanelor şi a formatului tabelului de cheltuieli
– distribuie facturile proporţional cu: numărul de persoane, suprafaţa totală, suprafaţa utilă, numărul de elemenţi, cota parte
– permite definirea altor doi parametrii pentru distribuirea cheltuielilor (ex: numărul de camere, etajul, amplasarea etc)
– lucrează cu, toate tipurile de contoare analogice şi digitale: apă rece, apă caldă, căldură, gaz, răcire, energie electrică
– împarte pierderile de la contoarele de apă, în funcţie de opţiunile utilizatorului (ex: egal, proporţional cu, consumul, după numărul de persoane etc)
– evidenţiază apartamentele debranşate de la, orice tip de cheltuială (ex: apă caldă, gaz, căldură, salubritate etc)
– aplică subvenţiile pentru incălzire
– calculează penalităţi pentru datoriile restante (implicit 0,2% pe zi)
– repartizează automat, facturile de penalităţi emise de furnizori
– oferă multiple opţiuni pentru stabilirea politicii penalizărilor (ex: numărul de zile după care, o datorie este considerată restantă)
– permite adunarea sau restituirea unui fond
– calculează şi repartizează cheltuielile cu salariile
– listează multiple rapoarte explicative
– tipărirea se poate face pe orice format de hartie, suportat de imprimantă
– salvările şi copiile de siguranţă se fac automat
– este conform cu legislaţia în vigoare