Import date din Excel

Majoritatea administratorilor de bloc (care utilizează calculatorul) lucrează încă pe foi de calcul Excel. Programul BlocManagerNET vine în ajutorul acestor situaţii, punând la dispoziţie posibilitatea de a prelua datele iniţiale (numele proprietarilor, numărul de persoane, datoriile, soldul fondurilor etc) dintr-un fişier Excel.

– generarea unui fişier Excel pe care îl puteţi completa (prin copy + paste din foaia Excel folosită de dumneavoastră) cu datele de iniţializare ale asociaţiei (numele proprietarilor, numărul de persoane, restanţele etc); datele din fişierul generat vor fi preluate în programul BlocManagerNET
– preluarea numerelor de apartament, a numelor şi a parametrilor de calcul (numărul de persoane, suprafaţa, cota parte etc)
– importul datoriilor proprietarilor, la momentul iniţializării; detalierea restanţelor se poate face pe oricâte luni în urmă (ex: 500 Lei întreţinere ianuarie 2012, 300 Lei întreţinere februarie 2012 etc)
– preluarea debranşărilor (ex: apă caldă, căldură, gaz etc) şi a indecşilor de contoare, pentru fiecare apartament
– importul soldurilor pentru fiecare fond (ex: rulment, reparaţii etc)
multiple validări ale datelor de intrare; celulele importate cu succes vor fi colorate cu verde
– opţiuni pentru preluarea dintr-un fişier Excel, a valorilor care să fie repartizate pentru fiecare apartament
– sunt suportate atât fişierele XLS (formatul clasic) cât şi XLSX (Office 2007 sau mai nou)