Acces online proprietari

Avizierul în forma lui clasică, are anumite limitări de ordin fizic: nu pot să încapă mai mult de câteva rapoarte, nu avem loc să punem copii ale tuturor facturilor, putem vedea listele de plată ale unei singure luni etc. Prin interfaţa www.e-bloc.ro dorim să depăşim aceste limite şi să aducem multe alte facilităţi noi.

– avizier virtual în care pot fi afişate oricare din cele peste 60 de rapoarte din programul BlocManagerNET
– posibilitatea de a încărca anunţuri externe în format PDF, Word sau Excel
– fiecare lună de înteţinere poate cuprinde până la 100 de rapoarte sau anunţuri
– separarea avizierului în: documente globale (vizibile tot timpul şi de către toţi proprietarii) rapoarte specifice unei scări de bloc (ex: lista de plată) şi rapoarte specifice unui apartament (ex: nota de plată sau factura)
– înterfaţă interactivă prin care se pot vedea: lista facturilor, copia lor (dacă au fost ataşate sau scanate în program) modul în care au fost repartizate şi plăţile efectuate
– posibilitatea de a introduce indeşii contoarelor de apartament (ex: apometre) şi preluarea lor direct în programul BlocManagerNET
– opţiuni pentru selectarea paginilor şi drepturilor pe care le au proprietarii
– fiecare apartament poate avea oricâte conturi de acces
– toate asociaţiile de proprietari beneficiază de acces gratuit
– accesul online necesită şi activarea opţiunii de salvare pe server