Noutăți

1 RON/apartament !!!
OFERTĂ de la 1 ianuarie 2020

Program de administrare a Asociaţiilor de Proprietari – acces și indecsi online, facturi pe email, plăti cu card, paypoint, selfpay etc.

 

„Dacă crezi că un PROFESIONIST este scump”, asta este din cauza că nu știi cât te va costa la sfârșit un INCOMPETENT și cât de greu îți va fi să îndrepți greșelile lui”

Asociațiile de proprietari care vor transparență și modernizare nu au nimic de ascuns cu privire la activitatea de administrare și gestionare a banilor; restul „se ascund după pix” sau folosesc alte softuri inferioare ori insuficient adaptate pentru activitatea specifică a asociațiilor, fără acces online către proprietari „tot în același scop”.

 

ASOCIAȚII fără spații comerciale:
– abonament LUNAR = 1 ron/apartament

ASOCIAȚII mixte apartamente și spații comerciale:
– abonament LUNAR= 1,5 ron/apartament/spațiu comercial

Nota:
– se asigură școlarizare și asistență în lucrul cu programul al administratorului/ cenzorului asociației în cadrul abonamentului conform Legii 196/2018.

Programul acoperă toate tipurile de operații care sunt întâlnite în administrarea unei asociații de proprietari:
• generarea tabelului/listelor de cheltuieli
• explicații liste de plată
• registrele de casă și bancă
• acces online proprietari prin internet, facebook
• acces online cenzor, membri comitet, președinte
• plata cu cardul, PayPoint, SelfPay
• declarare online consum contoare
• evidențiere venituri asociație
• preluare documente prin scanare în program și arhivate electronic
• emitere notele de consum pentru contoare
• emitere facturi sau note de plată pe fiecare apartament/spațiu comercial
• emitere rapoarte trimestriale pe cheltuieli și venituri pe suport hârtie sau email conform legii
• emitere notificări restanțieri
• emiterea de chitanțe
• diverse rapoarte pentru cenzor, comitetul executiv
• evidența fondurilor
• mesaje email și SMS
• siguranța datelor în caz de fraude și salvare pe server